Back
  • DAS Station Pinouts

    1 =12v
    2 =Common
    3 = Data -
    4 =Data +